سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

System Requirements Lab

سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

وب سایت srlab توسط محمد طاهری کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه شهید بهشتی و محمد زارعی کارشناسی ارشد برق دانشگاه امیرکبیر، با هدف ارائه اطلاعات به روز و دقیق در ارتباط با مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی و نرم افزار ها برپا شده است.

آخرین نظرات
۱۷اسفند

System requirements for AutoCAD LT 2017


Operating System
  • Microsoft® Windows® 10 (desktop OS)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
  • Microsoft Windows 7 SP1
CPU Type  1gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
Memory  2GB (4 GB recommended)
Display Resolution 1360x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color
125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended

:For AutoCAD LT 2017.1 Update

:Conventional Displays
1360x768 (1920x1080 recommended) with True Color

:High Resolution & 4K Displays
Resolutions up to 3840x2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
Display Card Windows display adapter capable of 1360x768 with True Color capabilities and DirectX® 9 . DirectX 11 compliant card recommended

:For AutoCAD LT 2017.1 Update

Windows display adapter capable of 1920x1080 with True Color capabilities and DirectX 9 . DirectX 11 compliant card recommended.

:High Resolution & 4K Displays
Windows display adapter capable of resolutions up to 3840x2160 and manufacturer-recommended for high resolution applications with True Color capabilities and DirectX 9 . DirectX 11 compliant card recommended
Disk Space Installation 4.0 GB
Pointing Device MS-Mouse compliant
Digitizer WINTAB support
Media (DVD) Download and installation from DVD
Browser Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
.NET Framework .NET Framework Version 4.6
ToolClips Media Player Adobe Flash Player v10 or up
Additional Requirements for Large Datasets 64bit Operating Systems are recommended if you are working with Large Datasets

 DirectX 9 recommended by supported OS

محمد طاهری