سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

System Requirements Lab

سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

وب سایت srlab توسط محمد طاهری کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه شهید بهشتی و محمد زارعی کارشناسی ارشد برق دانشگاه امیرکبیر، با هدف ارائه اطلاعات به روز و دقیق در ارتباط با مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی و نرم افزار ها برپا شده است.

آخرین نظرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «office» ثبت شده است

۲۹اسفند


سیستم مورد نیاز:

  • CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster x86-bit or x64-bit processor with SSE2 instruction set

  • RAM: 2 GB RAM

  • Hard drive space: 3.0 gigabytes (GB) available

  • Media drive: CD or DVD drive

  • Display: 1024 x 768  screen resolution

  • Graphics: Graphics hardware acceleration requires a DirectX 10 graphics card

  • Operating system: Windows 7 Service Pack 1 or later

منبع: office.com

محمد طاهری
۲۹اسفند


سیستم مورد نیاز:

CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster x86- or x64-bit processor with SSE2 instruction set

RAM: 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit); 2 gigabytes (GB) RAM (64-bit)

Hard drive space: 3.0 gigabytes (GB) available

Media drive: CD or DVD drive

Display: Graphics hardware acceleration requires a DirectX10 graphics card and a 1024 x 576 or higher resolution monitor

Operating system: Windows 7 or later

محمد طاهری
۲۹اسفند


حداقل سیستم مورد نیاز:


CPU: 500MHz CPU minimum

RAM: 256MB RAM minimum

Hard drive space: 3.5 gigabyte (GB) available disk space

Media drive: CD or DVD drive

Monitor: Monitor capable of 1024x768 resolution

Operating system: Windows XP with Service Pack 3 (SP3) or later

سیستم پیشنهادی:

CPU: 1.0GHz processor recommended for Microsoft Outlook with Business Contact Manager

RAM: 512 MB recommended for graphics features, Microsoft Outlook Instant Search, Microsoft Outlook with Business Contact Manager, Communicator, and certain advanced functionality

Hard drive space: 3.5 gigabyte (GB) available disk space

Media drive: CD or DVD drive

Monitor: Monitor capable of 1024x768 resolution

Operating system: Windows XP with Service Pack 3 (SP3) or later


منبع: www.microsoft.com


محمد طاهری
۲۸اسفند


حداقل سیستم مورد نیاز:

CPU: 500MHz CPU minimum

RAM: 256MB RAM minimum

Hard drive space: 2GB free hard drive space

Media drive: CD or DVD drive

Monitor: Monitor capable of 1024x768 resolution

Operating system: Windows XP with Service Pack 2 or later

سیستم پیشنهادی:

CPU: 1.4GHz processor recommended for some features

RAM: 512MB recommended for certain functions in Outlook
1GB required to use Instant Search in Outlook or the contextual spell checker in Word

Hard drive space: 2GB free hard drive space

Media drive: CD or DVD drive

Monitor: Monitor capable of 1024x768 resolution

Operating system: Windows XP with Service Pack 2 or later

محمد طاهری